Thënie nga Robert De Niro

Ka një kombinim të caktuar të anarkisë dhe të disiplinës në mënyrën si unë punoj.