Thënie nga Pele

Gjithçka në tokë është lojë. Një gjë kalimtare. Ne të gjithë vdesim. Ne kemi të gjithë të njëjtin fund, a nuk është kështu?