Thënie nga Pele

Edson është personi që mbështet Pelen. Edson është themeli. Pele thjesht vjen dhe ia jep fytyrën.