Thënie nga Papa Piu XII

Një Galileo në dymijë vjet mjafton.