Thënie nga Napoleoni

Kushtetuta duhet të është e shkurtër dhe e turbullt.