Thënie nga Napoleoni

Armata është fama e shtetit tonë.