Thënie nga Napoleoni

Të bësh gjithë atë që njeriu mund të bëjë, është të jesh njeri; të bësh gjithë atë që njeriu dëshiron të bëjë, është të jesh Zot.