Thënie nga Napoleoni

Pasuria nuk përmbahet në posedimin e thesarit, por në vyeshmërinë e bërë nga ajo.