Thënie nga Napoleoni

Franca ka më shumë nevojë për mua se sa që kam unë për Francën.