Thënie nga Napoleoni

Urtësia e vërtetë është vendosmëria e admirueshme