Thënie nga Napoleoni

Ekzistojnë vetëm dy fuqi në botë, shpata dhe shpirti. Në kohë të gjatë  shpata gjithmonë do të mundet nga shpirti.