Thënie nga Napoleoni

Tërë fetë janë bërë nga njerëzit.