Thënie nga Napoleoni

Unë jam ndonjëherë dhelpër e ndonjëherë luan. E tërë fshehtësia e udhëheqjes është në të diturit kur të jesh njëri e kur tjetri.