Thënie nga Napoleoni

Guximi është sikur dashuria; patjetër duhet pasur shpresë për tu ushqyer.