Thënie nga Napoleoni

Udhëheqësi është tregtar në shpresë.