Thënie nga Napoleon Bonaparti

Ai i cili bën luftë pa shumë gabime nuk ka bërë luftë një kohë të gjatë.