Thënie nga Napoleon Bonaparti

Dy armata janë dy trupa të cilët takohen dhe tentojnë të frikojnë njëri-tjetrin.