Thënie nga Napoleon Bonaparti

Fshehtësia e luftës qëndron në komunikimet.