Thënie nga Napoleon Bonaparti

Fshehtësitë udhëtojnë shpejt në Paris.