Thënie nga Napoleon Bonaparti

Okupimi është kosë e kohës.