Thënie nga Napoleon Bonaparti

Instruksionet publike duhet të jenë objekti i parë i qeverisë.