Thënie nga Napoleon Bonaparti

 Nuk ka vend në kokën e fanatikut ku mund të hyjë arsyeja.