Thënie nga Napoleon Bonaparti

Ligjet e rrethanave shfuqizohen nga rrethanat e reja.