Thënie nga Napoleon Bonaparti

Nuk i qeverisë njerëzit që nuk kanë religjion, i vret ata.