Thënie nga Napoleon Bonaparti

Suksesi është folësi më bindës në botë.