Thënie nga Napoleon Bonaparti

Shumëllojshmëria bëri revolucionin. Liria ishte vetëm pretekst.