Thënie nga Napoleon Bonaparti

Nuk duhet të ketë Alpe.