Thënie nga Napoleon Bonaparti

Më jepni mjaftë medaljone dhe do të fitoj për ju çdo luftë.