Thënie nga Napoleon Bonaparti

Fute dorën e çeliktë në dorezën e kadifes.