Thënie nga Napoleon Bonaparti

Barërat janë të përshtatshme vetëm për pleqtë.