Thënie nga Muhamed Ali

Është e rëndë të jesh modest, kur je kaq i madh siç jam unë.