Thënie nga Muhamed Ali

Do të doja që njerëzit të duan gjithkënd tjetër ashtu si më duan mua. Bota ashtu do të ishte më e mirë.