Thënie nga Migel De Servantes

Çka kushton lirë, nuk ka vlerë.