Thënie nga Maya Angelou

Nëse merrni, jepni – nëse nxini, përcillni dije.