Thënie nga Mark Tuein

Në fe dhe në politikë, besimet dhe bindjet e njerëzve janë thuajse gjithnjë të dorës së dytë dhe pranohen pa u hetuar fare.