Thënie nga Maradona

Gjërat nuk janë aspak të pastra në botën e futbollit sot, dhe këtë të gjithë e dinë.