Thënie nga Mahatma Gandi

Imitimi është lëvdata më e çiltër.