Thënie nga Leonardo Da Vinçi

Gënjeshtarët e mëdhenj vuajnë nga opinionet e tyre.