Thënie nga Leonardo Da Vinçi

Asgjë nuk e forcon autoritetin aq shumë sa heshtja.