Thënie nga Leonardo Da Vinçi

Ndërsa po mendoja se kisha mësuar si të jetoj, unë kisha mësuar si të vdes.