Thënie nga Leonardo Da Vinçi

Kënaqësi më fisnike është gëzimi i të kuptuarit.