Thënie nga Kim Novak

Harry Cohn nuk më bëri mua. Por gjithashtu mendojnë se ndoshta as unë nuk kam bërë veten. Unë mendoj se ishte një kombinim. Unë mendoj se ky e bëri këtë punë.