Thënie nga Kim Novak

Puna që kam bërë në Vertigo nuk do të thotë asgjë nëse askush nuk do t’ia dinte për filmin. Për fat të mirë, Vertigo pati një ringjallje dhe njerëzit kishin filluar të dinë se kishte diçka të veçantë dhe ai fitoi reputacionin. Por njëlloj edhe mund të kis