Thënie nga Ketrinë Denëv

Për të pasur një jetë publike, ti prapë ke të drejtë të kesh një jetë private.