Thënie nga Ketrinë Denëv

Jam me fat; njerëzit shkruajnë skenare për mua.