Thënie nga John Updike

Të jesh president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotëri, do të thotë të veprosh si avokat për një klient të verbër, të helmët dhe mosmirënjohës.