Thënie nga John Updike

Tani që jam gjashtëdhjetë vjeç, unë e shoh pse ideja e urtësisë së plakut është zhvlerësuar.