Thënie nga John Updike

Për meshkujt dhe femrat njëlloj, trupat e gjinisë tjetër tjetër janë të mesazhe që sinjalizojnë se çfarë ne duhet të bëjmë, ata janë shenja me ngjyra të ndezura të nevojave tona.