Thënie nga John Updike

Ekzistenca në vetvete nuk përjetohet me tmerr; më shumë përjetohet si një ekstazë, të cilën do të donim ta përjetonim sërish.