Thënie nga John Updike

Nëse njerëzit nuk do të flisnin konkretisht me fëmijët, ata nuk do të bëhen kurrë të rritur, dhe do të bëhen thjesht makina për të ngrënë dhe për të fituar të holla.